Preskočiť na hlavný obsah

Éva Barti

V súčasnosti učím angličtinu na základnej škole Mátyása Korvína v Šamoríne. Štúdium som ukončila na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor anglický jazyk a sociálna pedagogika. Svoje skúsenosti som nadobudla počas 15 rokov výučby na jazykovej a základnej škole, kde učím žiakov s rôznymi jazykovými úrovňami, od maličkých detí až po dospelých.

Pri svojej práci kladiem veľký dôraz na využívanie vyučovacích metód, ktoré spríjemňujú a zefektívňujú hodiny. Aktívne využívam nástroje IKT a povzbudzujem svojich študentov k práci v skupinách alebo vo dvojiciach, čo podporuje vzťahy v triede a vedie žiakov k tolerancii.

Myslím si, že sa učiteľ musí stále rozvíjať a zúčastňovať sa na rôznych odborných školeniach, a je potrebné aby sa naučil nové metódy a spôsoby aby vedel stále inovovať svoje vyučovacie hodiny.