Preskočiť na hlavný obsah

Melinda Eszlinger László

Od roku 2006 pôsobím na Reformovanej základnej cirkevnej škole v Dolnom Štále. Študovala som na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Momentálne učím maďarský jazyk a literatúru, biológiu a geografiu. Rada organizujem mimoškolské aktivity. Na svojich hodinách používam rôzne vyučovacie metódy, pravidelne využívam prostriedky IKT a snažím sa neustále rozvíjať komunikačné zručnosti a porozumenie textu u žiakov.

Považujem za dôležité, aby sa učitelia cítili motivovaní a sebavedomí pri vyučovaní v novom systéme. Myslím si, že všetci zvedaví učitelia majú na to v sebe potrebné schopnosti. Ako mentorka by som rada pomohla kolegom získať spätnú väzbu o ich silných stránkach v rámci osobných rozhovorov a pomocou individuálneho prístupu, aby každý mohol nájsť svoje odpovede v podpornom prostredí.