Skip to main content

Fibi Annamária

A nagymegyeri Bartók Béla Alapiskola oszlopos tagjaként immár több, mint 20 éve vezetem be diákjaimat a kémia rejtelmeibe, és mutatom meg nekik a világ sokszínűségét a földrajz keretén belül.

Pályám során mindig nagyon fontosnak tartottam a demonstratív, élményszerű oktatást. Oktatási módszereim a logikai gondolkodásmód fejlesztésére irányulnak, hogy diákjaim megtalálják a természetben lejátszódó folyamatok közti összefüggéseket, és annak hatását mindennapi életünkre. Fontos számomra, hogy diákjaim a mindennapjaikban környezettudatosan viselkedjenek, hogy majd életük során törekedjenek a természeti értékek ésszerű felhasználására nem kihasználására. Tanóráimon a diákok figyelmét, motiváltságát didaktikai játékokkal, páros és csoportos munkával, kísérletekkel, projekt munkákkal tartom fenn. Ezekkel a formákkal hatékonyan fejleszthető kommunikációs képességük. Elsajátítják az együttműködés és tolerancia szabályait, illetve az IKT célszerű felhasználását.

Fontosnak tartom, hogy a folyamatosan változó társadalmi igények miatt innovatív módszereket alkalmazzak az oktatásban. Ezek elsajátítása céljából lelkes résztvevője vagyok továbbképzéseknek, workshopoknak, iskolázásoknak.

A mentori munkám során szeretném kollégáimnak továbbadni tapasztalataimat, és segíteni őket, hogy munkájuk hathatósabb, élvezetesebb legyen számukra és diákjaik számára is.