Preskočiť na hlavný obsah

Andrea Lánczos

Mgr. Andrea Lánczos – vyštudovala špeciálnu pedagogiku-logopédiu a pedagogiku sluchovo postihnutých v Budapešti. Do roku 2011 pôsobila ako logopéd v pedagogicko-psychologickej poradni v Dunajskej Strede. Od roku 2009 ako spoluautorka a lektorka sa venuje akreditovaným vzdelávacím aktivitám v téme nenásilná komunikácia (NK) na Slovensku pre pedagógov, špeciálnych pedagógov, psychológov a sociálnych pedagógov. Absolventi týchto programov si osvojujú nielen základy NK, ale aj metódy vyučovania pre žiakov s cieľom vytvorenia kultúry rovesníckej mediácie na školách.

Ako aj v téme špeciálnej pedagogiky, tak aj v téme nenásilnej komunikácie zastupuje preventívny prístup, či už v oblasti vzdelávania, alebo v spoločenských rovinách. Popri lektorskej práci sa venuje aj mediácii pomocou NK, supervízii a koučovaniu. V blízkej minulosti pôsobila ako vysokoškolský pedagóg a dva roky ako špeciálny pedagóg a koordinátor podporného tímu ZŠ. Momentálne je aj poradkyňou MŠVVaŠ SR v oblasti národnostného školstva a inklúzie.

Nenásilná komunikácia a nenásilie pre ňu znamená spôsob bytia v hlbšom spojení so sebou a druhými, vnímať a chápať seba i druhých cez hodnoty a potreby a tým vedieť prispieť k spoločnému spolužitiu.