Skip to main content

Lánczos Andrea

Lánczos Andrea gyógypedagógiai-logopédiai és szurdopedagógiai tanulmányait Budapesten végezte, 2011-ig a dunaszerdahelyi Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó logopédusa volt. 2009-től az erőszakmentes kommunikáció (EMK) oktatója, ebben a témában akkreditált pedagógusképzések társszerzője és lektora. Ezeknek a programoknak köszönhetően Szlovákia-szerte pedagógusok, gyógypedagógusok és pszichológusok sajátíthatják el az EMK alapjait és annak oktatását gyermekek számára, amellett, hogy a program legfontosabb célja a kortárs mediátorképzés.

Ahogyan gyógypedagógus-logopédusként is kezdetektől fogva a prevenciót tartotta a legfontosabbnak, EMK-ás szakemberként is ez a szemléletmód vezérli mind az oktatás területén, mind társadalmi szinten. A közelmúltban egy évet tanított a Selye János Egyetemen, két éven keresztül volt egy általános iskolai inkluzív team gyógypedagógusa és koordinátora, emellett szupervízorként, coachként, EMK-trénerként, EMK alapú mediátorként tevékenykedik. Jelenleg az oktatásügyi minisztérium tanácsadója is a kisebbségi és az inkluzív oktatás-nevelés területén.

Az erőszakmentes-együttműködő kommunikáció, vagy maga az erőszakmentesség számára elsősorban egy életszemlélet, egy szándék, egy mélyebb kapcsolódás, amely által egyre inkább képessé válik önmagát és másokat, az egyébként is minden megnyilvánulásunkat mozgató szükségletek szintjén észlelni és érteni, s ezáltal hozzájárulni a „közös létezésünkhöz“.