Preskočiť na hlavný obsah

Árpád Gyurkovics

Som zástupcom riaditeľa a učiteľom na prvom stupni na Základnej škole Rudolfa Benyovszkého s vyučovacím jazykom maďarským v Lehniciach. Počas môjho 16 ročného pôsobenia som učil na prvom, aj na druhom stupni ZŠ, ale aj v špeciálnych základných školách. Posledné 4 roky som bol riaditeľom na jednej ZŠ, a v súčasnosti pracujem ako zástupca riaditeľky našej školy.

Počas mojej práce často som prichádzal do kontaktu s deťmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, medzi ktorými boli žiaci s mentálnym postihnutím, s poruchami aktivity a pozornosti ale aj žiaci s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Chvála Bohu, vždy stáli pri mne ľudia, pedagógovia ale aj rodičia, ktorí mi vždy dali pomocnú ruku a silu pri riešení problémov, a práve preto chcem pomôcť a podporiť učiteľov, ktorí čelia podobným problémom.

Od začiatku hľadám metódy a učebné pomôcky, ktoré by mohli zvýšiť efektivitu mojej výchovno-vzdelávacej práce a napomôcť rozvíjaniu zručností zdravých ale aj postihnutých žiakov. V mojej práci mi v tom všetkom veľmi pomáha nesmierna a nevyčerpateľná zásobáreň hier, spoločné zážitky, hudba a tanec.

Cieľom môjho mentoringu je, aby každé dieťa na svojej úrovni a vlastným, individuálnym spôsobom dostalo také vedomosti a hodnoty, ktoré potrebuje k tomu, aby sa stalo z neho plnohodnotný, rešpektovaný, akceptujúci a milovaný ČLOVEK.