Skip to main content

Gyurkovics Árpád

A légi Benyovszky Rudolf Alapiskola igazgatóhelyettese és alsó tagozatos pedagógusa vagyok. Az elmúlt 16 évben az alapiskola alsó- és felső tagozatán, valamint speciális alapiskolákban is tanítottam, de az elmúlt években főleg az iskolavezetésben tevékenykedtem, 4 évet mint iskolaigazgató, az elmúlt 1 évben pedig mint igazgatóhelyettes.

Munkám során a kezdetektől gyakran kerültem kapcsolatba sajátos nevelési igényű gyerekekkel, melyek között voltak mentálisan sérült gyerekek, különböző tanulási és/vagy viselkedészavarral küzdő diákok, de súlyos egészségügyi gondokkal küzdő, otthoni tanításra szoruló gyerekek is. Hála Istennek minden nehéz helyzetben volt egy személy, pedagógus vagy éppen szülő, aki segített az elém táruló nehézségek, problémák leküzdésében, és ez a tapasztalat ösztönzött arra, hogy én is segítsek, vagy próbáljak segítő kezet nyújtani azoknak a kollégáknak, akik segítségre szorulnak.

Pályám során folyamatosan keresem, kutatom azokat a módszereket, segédeszközöket, lehetőségket, amelyek segítségemre lehetnek mind az egészséges, mind a bármilyen nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók képességeinek fejlesztésében, ill. növelhetik az oktató-nevelői munka hatékonyságát. Munkámban a játék, az együtt átélt élmények, a zene, a tánc mérhetetlen és kifogyhatatlan tárháza az, ami mindebben nagy segítségemre van.

Mentorálásom célja, hogy minden gyermek, a neki megfelelő szinten és megfelelő módon kapja meg azt a tudást, azokat az értékeket, melyekre szüksége lehet abban, hogy teljes értékű, megbecsült, elfogadó, szeretett és szeretni tudó EMBER váljon belőle.