Skip to main content

Szilassy Alica

A Comenius Egyetem Matematika-Fizika Karán végeztem tanulmányaimat. Jelenleg a Batthyány-Srtattmann László MTNY Alapiskola tanári karát erősítem. A tanítás során nagy hangsúlyt fektetek a tapasztalat útján való tanulásra, a kísérletek alkalmazására, az elmélet és a gyakorlat összekapcsolására. A tanórákon gyakorta alkalmazok csoportmunkát, projektmódszert, tantermen kívüli oktatást. A konstruktivista megközelítés és a környezettudatosságra való nevelés lelkes híve vagyok.

Folyamatosan keresem a szakmai fejlődés lehetőségeit. Számos továbbképzésen gyűjtök inspirációt és tapasztalatot munkámhoz. Pályafutásom során több iskolai projektet irányítottam. Mindig lendületben vagyok, ötletelek, igyekszem munkatársait is ösztönözni. Szeretném, ha a tanintézményekben örömteli alkotó munka folyna, s a tanulók alkalmazható tudással és jó készségekkel hagynák el az iskolapadot.